Forsikring

Der findes mange forskellige typer af forsikringer til dine værdigenstande. Eksempelvis er der. indboforsikring, brandforsikring, værdigenstandsforsikring og indbrudsforsikring. Alle disse forsikringer har til formål at kompensere for skader, men forebyggelse af skader er selvfølgelig endnu bedre. CitySafes kan spille en vigtig rolle i at forebygge skader ved at opbevare værdigenstande i en værdiboks eller et opbevaringsrum.

Vigtigheden af en forsikring

Folk forsikrer sig mod forskellige typer af uventede situationer, men altid for at være dækket mod risici. Hvis du eksempelvis ikke er forsikret mod indbrud, og der er indbrud i dit hjem, er det dig selv, der skal erstatte de stjålne genstande. Du vil også selv være ansvarlig for de skader, som indbrudstyvene har forårsaget for at komme ind. Det er billigere at tegne en forsikring end selv at stå med alle omkostningerne, når noget går galt. Ofte vil én hændelse koste mere end din samlede forsikringspræmie for et helt år.

Forsikring kombineret med en værdiboks

Det er ofte svært at fastsætte værdien af visse genstande. Tænk eksempelvis på arvestykker eller smykker. Her er der ikke kun tale om en økonomisk værdi, men også en affektionsværdi. Det er ikke muligt at forsikre genstandes affektionsværdi. Det er heller ikke muligt at forsikre sig mod den følelsesmæssige indvirkning ved at miste værdsatte genstande. Så derfor anbefales det at opbevare denne type genstande i en sikker boks uden for dit eget hjem. CitySafes’ værdibokse er brandsikre og overvåges døgnet rundt. Det betyder at de er godt beskyttet mod tyveri, tab eller skader forårsaget af eksempelvis brand. Det er også vigtigt at overveje, hvordan man opbevarer vigtige dokumenter som eksamensbeviser, skøder og aktionærfortegnelser. Disse papirer har som sådan ingen økonomisk værdi, men kan være svære eller umulige at erstatte i tilfælde af tab. De genstande, du opbevarer hos CitySafes, er som standard forsikret på et beløb op til DKK 330.000  Hvis det ønskes kan dette beløb kan øges til DKK 670.000. Idet forsikringen for opbevarede genstande allerede er inkluderet i lejeprisen for en værdiboks eller et opbevaringsrum, kan du muligvis spare på dine forsikringsomkostninger ved ikke selv at skulle forsikre dem.