Privatlivspolitik CitySafes

Sidst opdateret: 19. april 2023

Dit privatliv er en topprioritet hos CitySafes. Vi er forpligtet til at beskytte det til enhver tid, både online og i vores afdelinger. For at kunne levere vores tjenester opbevarer vi dine personlige oplysninger. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personlige data vi indsamler, hvorfor vi skal bruge dem, og hvordan vi bruger dem.

Vores tjenester

CitySafes ApS tilbyder en løsning til sikker opbevaring af dine værdigenstande ved at udleje værdibokse. Følgende privatlivspolitik henviser til denne tjeneste

Hvilke personlige data indsamler CitySafes?

CitySafes behandler personoplysninger i henhold til den danske databeskyttelsesforordning. Vi er autoriseret til at behandle dine personoplysninger, når du kontakter os, besøger en af vores afdelinger eller er vores kunde. 

Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på følgende principper:

 • Dit samtykke.
  Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du frit tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke muligheden for at leje en værdiboks hos CitySafes.
 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af lejekontrakten.
  Hvis dine personoplysninger er påkrævet for at oprette lejekontrakten for din værdiboks, er levering af disse data et nødvendigt krav for indgåelse af lejeforholdet. Hvis du nægter at dele disse oplysninger, vil du blive nægtet retten til at leje en værdiboks hos CitySafes.
 • Databehandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.
 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores lovlige og legitime interesser.
  Vi anser behandlingen af dine data for at være berettiget, når det vedrører vores interesser i markedsføring, forbedring af vores tjenester, vedligeholdelse, udvikling og fejlhåndtering af vores tjenester og udførelse af generelle forretningsprocesser.

Nedenfor forklarer vi, hvilke typer personoplysninger vi behandler:

 • Køn
 • Fornavn
 • Familienavn, efternavn
 • Fødselsdato
 • Gade
 • Husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • IP-adresse
 • Nummer på ID-dokument
 • IBAN-nummer
 • (Hvis virksomhed) Firmanavn
 • (Hvis virksomhed) Momsregistreringsnummer
 • (Hvis virksomhed) Handelskammerets identifikationsnummer 
 • (Hvis virksomhed) Personlige data på de endelige modtagere
 • En digital kopi af pasfotoet på dit ID-kort
 • For dit identitetsbevis gemmer vi typen af dokument, dokumentnummer, land, udstedelsesdato og udløbsdato. Vi opbevarer ikke CPR-numre.
 • Kameraoptagelser af adgangsbegrænsede områder

Formål med databehandling

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, og til at overholde juridiske forpligtelser hvor relevant. Disse omfatter følgende formål:

Udførelse af aftalerne. CitySafes’ behandling af dine personoplysninger tjener til at levere vores tjenester. Indsamlingen af visse personoplysninger er nødvendig for administrationen, faktureringen og sikkerheden af de lejede værdibokse.

Kundeservice. Vi bruger dine oplysninger for at hjælpe dig med at bruge vores tjenester.

Kundekontakt og kommunikation. Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere med dig via telefon, e-mail, sms eller andre elektroniske medier i forbindelse med vores tjenester. Du vil modtage meddelelser fra os såsom fakturaer, bekræftelser på besøg af værdiboks og påmindelser om aftaler.

Markedsføring. Vi vil gerne informere dig om ændringer i vores lokationer eller tjenester via e-mail, SMS eller andre elektroniske medier. Du kan til enhver tid afmelde dig denne information. Afhængigt af dine præferencer kan du selv afmelde dig fra vores informationsmeddelelser eller bede vores kundeservice om at afmelde dig.

Sikkerhed, tryghed og konfliktløsning. Vi bruger dine data til at sikre sikkerheden af vores tjenester. Til dette formål behandler vi dine oplysninger for at opdage og forebygge svindel, tyveri og andet misbrug af vores tjenester. Hvor relevant, kan vi bruge dine oplysninger i konfliktløsning for at håndhæve aftalen med dig, for at håndhæve vores rettigheder over for tredjeparter eller for at forsvare os mod krav eller anklager fremsat af tredjeparter.

Juridiske krav. Vi kan behandle dine data for at overholde juridiske forpligtelser, f.eks. for at føre optegnelser, imødekomme legitime anmodninger fra myndigheder (f.eks. politi/retsvæsen) eller bekæmpe finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge og bedrageri.

Forbedring af vores tjenester. Vi bruger dine personlige data til at forbedre vores produkter og tjenester. Eksempelvis kan indsigt i klikadfærd og søgeresultater på vores hjemmeside hjælpe os med at opsætte siden på en mere overskuelig og brugervenlig måde, så vi kan tilbyde dig en bedre service.

Vedligeholdelse, udvikling og fejlhåndtering. Hvis du oplever problemer med en af vores tjenester, kan vi for at løse problemet have brug for at behandle dine personlige data, såsom dit navn, fødselsdato, postnummer eller husnummer. Derudover behandler vi også dine personoplysninger i forbindelse med nogle interne driftsprocesser, f.eks. når vi migrerer kundedata til en ny database.

Udførelse af generelle forretningsprocesser, intern ledelse og ledelsesrapportering. For at kunne udføre vores forretningsaktiviteter bruger vi dine personoplysninger til generelle forretningsprocesser. Eksempelvis behandler vi dine data i forbindelse med arkivering, forsikring og andre administrative formål.

Behandling af forsikringskrav. I forbindelse med et forsikringskrav behandles personoplysninger og videregives til forsikringsselskaberne for at muliggøre betaling af kravet.

Tredjeparter

Vi modtager også oplysninger fra tredjeparter, som vi samarbejder med. Partnere kan ændre sig, men omfatter i øjeblikket:

Operatører af udlejning af værdibokse.

Hvis vi indgår en kontrakt med en eksisterende udbyder af værdibokse, modtager vi muligvis dine oplysninger direkte fra denne udbyder. Dog vil dette kun ske hvis du:

 • Lejer en værdiboks hos denne udbyder;
 • Ønsker at skifte til CitySafes;
 • Udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelse af data.

Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi data via cookies. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din enhed for at gemme oplysninger, der sendes tilbage til vores servere, næste gang du besøger os. For mere information om de cookies vi bruger, henviser vi til vores Cookiepolitik.

Hvem deler vi dine personlige data med?

Der er en række tilfælde, hvor vi muligvis vil dele dine personlige data med andre. Når vi deler dine data med tredjeparter sikrer vi, at dine data behandles korrekt. Dette gør vi ved at indgå en aftale med den pågældende part. Vi deler kun dine data, når det er nødvendigt, og kun med følgende parter:

 • For at håndhæve vores aftale med dig kan vi videregive dine oplysninger til et inkassobureau.
 • Hvor vi ved lov er forpligtet til af samarbejde, kan dine personligoplysninger blive videregivet til politiet, retsvæsenet og skatteoplysningsmyndighederne. I overensstemmelse med myndigheden for undersøgelse af finansielle transaktioner kan vi også være forpligtet til at videregive data til den finansielle efterretningsenhed
 • For at kunne forelægge en tvist for et advokatfirma kan de relevante personoplysninger, der kræves til dette formål, blive videregivet.
 • I tilfælde af et forsikringskrav videregives personoplysninger med henblik på at fremsætte et krav.

Hvor behandles dine personlige data?

Til drift og vedligeholdelse opbevares dine personoplysninger i Den Europæiske Union. Dine personlige data behandles hovedsageligt af personale på vores hovedkontor og afdelinger i Danmark. Afhængigt af din placering og hvor det er relevant, kan visse data blive behandlet af lokale kontorer i andre europæiske lande, for eksempel til lokale marketingkampagner. Vi deler muligvis også dine oplysninger med tilknyttede virksomheder. Disse er alle baseret i Den Europæiske Union.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, de blev indsamlet eller brugt til, og/eller så længe det er påkrævet ved lov.

Hvis du har opsagt din kontrakt med os, markerer vi dig som “inaktiv” i vores database. I dette tilfælde vil vi ikke længere aktivt bruge dine kontooplysninger, f.eks. til at informere dig om vores produkter og tjenester. Hvis din konto er inaktiv, og den juridiske opbevaringsperiode er udløbet, sletter eller anonymiserer vi dine data fuldstændigt.

Du har ret til via vores kundeservice at indsende en anmodning om øjeblikkelig fjernelse af dine persondata. Dette er kun muligt, hvis du ikke længere har en aktiv kontrakt og ikke længere bruger vores tjenester. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger så hurtigt som muligt, med undtagelse af oplysninger, som vi er juridisk forpligtet til at opbevare. Eksempelvis er vi lovmæssigt forpligtet til i syv år at opbevare data såsom kopier af fakturaer.

Adgang til og kontrol af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller slette dine data eller få en kopi af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine data eller fremsætte en anmodning om at begrænse behandlingen af disse, kan du gøre dette ved at kontakte vores kundeservice på info@citysafes.dk. Du vil modtage vores svar inden for 30 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Om nødvendigt kan vi ændre denne privatlivspolitik. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, giver vi dig besked via e-mail. Sørg derfor for, at du læser meddelelsen omhyggeligt.

Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte vores kundeservice. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på info@citysafes.dk. Derudover har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Du kan indsende din klage via Datatilsynets hjemmeside.

Den ansvarlige part for opbevaring og behandling af personoplysninger er CitySafes Denmark ApS, med registreret kontor i:

CitySafes Denmark ApS
Midtermolen 1 2 tv
2100 København