Privacyverklaring CitySafes

Versie: 1 augustus 2020

Uw privacy staat bij CitySafes centraal en wij doen ons uiterste best om uw privacy te allen tijde te beschermen, zowel online als in onze vestigingen. Voor het aanbieden van onze dienstverlening zijn wij in het bezit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waar wij deze voor nodig hebben en hoe wij deze gebruiken.

Onze Dienstverlening

CitySafes B.V. biedt een oplossing voor het veilig bewaren van uw waardevolle zaken door het verhuren van safeloketten. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

CitySafes verwerkt persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij kunnen gegevens van u verwerken wanneer u contact met ons opneemt, u langs komt in één van onze vestigingen en wanneer u klant van ons bent.

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u vrij deze toestemming weer in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de mogelijkheid om een safeloket te huren bij CitySafes.

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de huurovereenkomst.

Wanneer uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst van het safeloket met u te kunnen sluiten, is de verstrekking van deze gegevens een noodzakelijke voorwaarde. Indien u deze gegevens niet wenst te verstrekken is de consequentie dat u geen safeloket kunt huren bij CitySafes.

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij achten de verwerking van uw gegevens gerechtvaardigd indien het gaat om onze belangen ten aanzien van marketing, het verbeteren van onze diensten, het onderhoud, de ontwikkeling en incidentmanagement van onze dienstverlening, en de uitvoering van algemene bedrijfsprocessen.

Hieronder zetten wij de persoonsgegevens uiteen die wij kunnen verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Rijbewijsnummer
 • IBAN
 • (Indien zakelijk) Bedrijfsnaam
 • (Indien zakelijk) BTW-nummer
 • (Indien zakelijk) KvK-nummer
 • (Indien zakelijk) Persoonsgegevens van uiteindelijke belanghebbenden
 • Een digitale kopie van de pasfoto van uw legitimatiebewijs
 • Van uw legitimatiebewijs bewaren wij het type document, het documentnummer, het land en de datum van afgifte en tot wanneer uw legitimatiebewijs geldig is. Wij bewaren geen BSN-nummer of volledige kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Camerabeelden van onze beveiligde ruimtes

Doeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit omvat de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Voor het administreren, factureren en beveiligen van de verhuurde safeloketten hebben wij persoonsgegevens nodig.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via de telefoon, e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. U ontvangt van ons berichten zoals facturen, bevestigingen van kluisbezoeken en afspraakherinneringen.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte brengen van wijzigingen in onze vestigingen of dienstverlening. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u uzelf uitschrijven van onze nieuwsvoorziening of kunt u onze klantenservice vragen u uit te schrijven.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid van onze diensten te waarborgen. Daartoe verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie, om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie) of ter bestrijding van financiering van terrorisme, witwassen en fraude.

Verbetering van onze diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen deze beter in te richten om u zodoende beter van dienst te kunnen zijn.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met een van onze diensten, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, postcode of huisnummer, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens migreren naar een nieuwe database.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen en andere administratieve doeleinden.

Afhandelen van verzekeringsgebeurtenis. Wanneer er sprake is van een verzekeringsgebeurtenis zullen persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met de verzekeringsmaatschappijen om de schadeclaim te kunnen uitkeren.

Derde Partijen

Wij ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn zij op dit moment:

Exploitanten van verhuur van safeloketten.

Indien wij een overeenkomst sluiten met een bestaande aanbieder van safeloketten, dan kan het voorkomen dat wij rechtstreeks uw gegevens ontvangen van deze aanbieder. Dit gebeurt echter enkel en alleen indien u:

 • Een safeloket huurt bij deze aanbieder;
 • U wenst over te stappen naar CitySafes;
 • U expliciet toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de gegevens.

Cookies

Bij gebruik van onze website verzamelen wij gegevens via cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om informatie op te slaan die bij een volgend bezoek teruggestuurd wordt naar onze servers. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken sturen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Er zijn een aantal gevallen waarin wij uw persoonsgegevens kunnen delen met anderen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens op een juiste wijze worden verwerkt. Dit doen wij door een overeenkomst af te sluiten met de betreffende partij. Wij verstrekken uw gegevens alleen indien dit noodzakelijk is en alleen met onderstaande partijen:

 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven, kunnen we uw gegevens delen met een incassobureau.
 • Indien we een wettelijke plicht hebben om medewerking te verlenen kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met politie, justitie en de belastingdienst. Op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme kunnen wij daarnaast gehouden zijn om gegevens te delen met de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI).
 • Om in voorkomend geval een probleem te kunnen voorleggen aan een advocatenkantoor kunnen de betrokken persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, worden gedeeld.
 • Indien er sprake is van een verzekeringsgebeurtenis zullen persoonsgegevens worden gedeeld om de schadeclaims te kunnen uitkeren.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in ons hoofdkantoor en onze vestigingen in België. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren in andere Europese landen, bijvoorbeeld voor lokale marketingcampagnes. Ook kunnen wij uw gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn allen in de Europese Unie gevestigd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw contract met ons heeft opgezegd, markeren we u in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Indien uw account inactief is en de wettelijke bewaartermijn is verlopen, zullen wij uw gegevens verwijderen of volledig anonimiseren.

U kunt ook via onze klantenservice een verzoek indienen om uw gegevens per direct te verwijderen uit ons gegevensbestand. Dit is alleen mogelijk indien u geen actief contract meer heeft en geen gebruik meer maakt van onze diensten. Wij zullen in dat geval zo snel mogelijk aan een dergelijk verzoek voldoen, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of wissen, of als u een kopie van uw persoonsgegevens wenst te ontvangen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info.be@citysafes.com. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien nodig kunnen wij in voorkomend geval deze privacyverklaring wijzigen. Indien dit wezenlijke veranderingen betreft, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen. Zorg er daarom voor dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo@citysafes.be. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De verantwoordelijke entiteit voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens voor CitySafes International B.V. is gevestigd te:

Treurenberg 4
1000 Brussel

Kluis huren