De veiligste plek
voor zakelijke
documenten.

Wilt u zakelijk huren?

Wilt u zakelijk een kluis huren? Dat kan bij CitySafes, maar wij hebben in dat geval wel enkel aanvullende gegevens van u nodig alvorens wij een contract met u mogen afsluiten. Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht u als vertegenwoordiger van een bedrijf enkele extra vragen te stellen. Met de antwoorden op deze vragen kunnen wij de kans verkleinen dat we zaken doen met criminele organisaties die de onze dienstverlening misbruiken voor illegale activiteiten. Deze vragen stellen wij om inzicht te krijgen in:

  1. De uiteindelijke belanghebbende(n) van uw bedrijf (UBO).
  2. De bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf en hoe u de kluis ter ondersteuning van deze activiteiten gaat gebruiken.

Hieronder vertellen wij u wat deze vragen inhouden en hoe u deze kunt beantwoorden. Als u nog vragen heeft over deze onderwerpen of het beantwoorden van deze vragen, stuurt u ons dan een e-mail via info@citysafes.be.

Uiteindelijke belanghebbende (UBO)

Met een UBO verklaring geeft u ons inzicht in de personen die 25% of meer belang hebben in uw bedrijf. Dit belang kan zich voordoen in de vorm van aandelen of in de vorm van stemrechten om het bestuur of het toezichthoudend orgaan te ontslaan of benoemen. Afhankelijk van uw organisatievorm kunnen dit verschillende personen zijn.

Wat vult u in als uw organisatie:

Een eenmanszaak? U bent zelf 100% belanghebbende. Vul uw persoonlijke gegevens in, onderteken de verklaring en stuur deze aan ons terug.

Een maatschap, VOF of CV is? Er zijn meerdere belanghebbenden. Vul de persoonsgegevens van alle personen met een belang van 25% of meer in op de verklaring. Laat de verklaring ondertekenen minimaal één van de maten/beherende vennoten en stuur de verklaring aan ons terug.

Een BV, NV of coöperatie is? Vul de persoonsgegevens van alle personen met een belang van 25% of meer in op de verklaring. Onderteken de verklaring en stuur deze aan ons terug. De handtekening van één uiteindelijk belanghebbende is voldoende.

Een vereniging of stichting is? Heeft uw vereniging of stichting geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, maar alleen bestuurders? Dan kunt u deze bestuurders opgeven als de uiteindelijk belanghebbenden. De handtekening van één van de bestuurders is voldoende.

Een overheidsinstelling of gereguleerde financiële instelling is? U hoeft de uiteindelijk belanghebbende(n) niet op te geven. De organisatie staat onder toezicht van de overheid of Belgische toezichthouders. Onderteken de verklaring en stuur deze aan ons terug.

 

Let op:
De naam van de organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen in uw organisatie.

 

Het percentage belang bepalen.

We vragen u het percentage direct en indirect belang in te vullen. Direct belang houdt in dat een natuurlijk persoon aandeelhouder is van uw bedrijf of zelf stemrechten heeft om het bestuur of toezichthoudend orgaan van uw bedrijf te benoemen of ontslaan. Indirect belang betekend dat een natuurlijk persoon, via een andere organisatie een dergelijk belang heeft in uw bedrijf. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

 

Voorbeeld 1: uw organisatie heeft drie belanghebbenden. Twee uiteindelijk belanghebbenden hebben 40% van de aandelen als natuurlijk persoon. Persoon drie heeft 20% van de aandelen als natuurlijk persoon. Persoon drie is geen UBO, want zijn percentage belang is lager dan de drempel van 25%. U vult op de verklaring alleen de gegevens in van persoon één en  twee, omdat zij beide een direct belang hebben van meer dan 25%.
Voorbeeld 2: uw organisatie is onderdeel van een holding of stichting. De holding heeft 100% (in het vermogen) van uw organisatie. Is uw bedrijf onderdeel van meerdere holdings of stichtingen? Dan zijn wij op zoek naar de natuurlijke personen met belangen in de “hoogste” organisatie, oftwel, de “bovenste in de organisatieboom”. In dit voorbeeld hebben beide belanghebbenden een indirect belang van 50%.
Voorbeeld 3: twee stichtingen of holdings hebben beide 50% aandelen van uw bedrijf. Twee uiteindelijk belanghebbenden van Holding X hebben allebei 50% van de belangen van Holding X. De twee personen hebben dan allebei 25% belang in uw bedrijf.
In Holding Y heeft persoon één 75% van de aandelen van Holding Y en persoon twee 25%. Dit betekend dat persoon één van holding Y 37.5% (50% × 75% = 37.5%) indirect belang heeft in uw bedrijf. Persoon twee van Holding Y heeft op dezelfde manier 12.5% indirect belang in uw bedrijf. Dit is lager dan de drempel van 25%. U noteert daarom op de verklaring alleen personen één en twee van Holding X en persoon één van holding Y.

Bedrijfsactiviteiten en doel van de kluis

In de ‘Verklaring Activiteiten’ beschrijft u de activiteiten van uw bedrijf en hoe u de kluis gaat gebruiken om deze activiteiten te ondersteunen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

U heeft een notariskantoor: de werkzaamheden van mijn bedrijf bestaan uit het opstellen van notariële aktes, zoals hypotheekaktes en het vastleggen van testamenten. Indien klanten het op prijs stellen, bewaren wij een kopie van een akte voor de klant. Deze kopieën bewaren wij veilig in een kluis bij CitySafes.

U heeft een autohandel: wij kopen en verkopen auto’s. Om diefstal van de auto’s die op enig moment in ons bezit zijn te voorkomen, bewaren wij de autopapieren van deze auto’s in een kluis bij CitySafes.

U handelt in waardevolle munten: wij kopen waardevolle munten uit een netwerk van muntenhandelaren en verkopen deze weer aan particulieren. Deze munten willen wij niet op de zaak laten liggen, omdat er eerder bij ons ingebroken is. Daarom willen wij de munten die we op voorraad hebben opslaan in een kluis bij CitySafes.

Kluis huren