Indboforsikring

Hvad er en indboforsikring?

En indboforsikring er en forsikring, der dækker skader på dit indbo (indbo, polstring og møbler). Sådanne skader kan eksempelvis være forårsaget af brand, tyveri eller vandskade. Forsikringssummen og den nøjagtige dækning kan variere afhængigt af forsikringsselskab. Hos nogle forsikringsselskaber er det muligt at forhøje forsikringssummen eller at tegne en separat tillægsforsikring for værdigenstande.

Hvad dækker en indboforsikring?

En indboforsikring dækker skader på din ejendom forårsaget af brand, tyveri, lynnedslag og/eller vandskade. Forsikringsselskaber skelner ofte mellem basisdækning, hvor forsikringen kun dækker skader, som du ikke selv har forårsaget, og udvidet dækning, hvor skader som du selv er skyld i, også kan erstattes. I det første tilfælde kan det eksempelvis gælde ødelagte elektriske apparater forårsaget af lynnedslag eller skader på ejendom forårsaget af tyveri. I det andet tilfælde kan der være tale om skader forårsaget af, at du selv har tabt noget.

Indboforsikringens begrænsninger

Indboforsikringen dækker en stor del af skaderne på dine ejendele, men der er begrænsninger. Eksempelvis er det svært at fastslå værdien af et arvestykke, hvilket gør det svært at få tilstrækkelig kompensation i tilfælde af et krav. Dækningen for smykker er begrænset: Smykker er ofte kun forsikret for mellem DKK 25.000 og DKK 50.000, afhængigt af forsikringsselskabet. Den økonomiske værdi af smykker kan hurtigt stige. Desuden har smykker ikke kun en økonomisk værdi, men også en affektionsværdi. Affektionsmæssige skader forårsaget af tab eller skade på ejendele som gaver eller arvestykker er ikke forsikret.

Forsikring kombineret med en værdiboks

Ved at opbevare værdigenstande i en værdiboks sikrer du, at de er beskyttet mod tab, tyveri eller brandskade. Idet de værdigenstande, som du opbevarer i en boks hos CitySafes som standard er forsikret op til DKK 330.000 og som tilvalg op til DKK 670.000, er de rigtig godt forsikret. Dette kan være særligt attraktivt for værdigenstande, som du ellers ville være nødt til at tegne en ekstra forsikring på.